Kulturni centar Kalvarija - Ri teatar

51000 Rijeka, Kalvarija 8
Telefon:  +385 51 375 866
Fax:  +385 51 375 866
Web: www.ri-teatar.hr
E-mail: ri.teatar@ri.t-com.hr

Ri Teatar osnovan je 01. 06. 2000 g. u Rijeci. Prva godina rada bazirala se na mnogobrojnim gostovanjima, a sva materijalna sredstva prikupljena tokom gostovanja, uložena su u obnovu prostora koji je Ri Teatar dobio u najam od grada Rijeke u trajanju od 10 godina - prostoru pod nazivom Kulturni centar Kalvarija.

Nakon otvorenja prostora Ri teatar nastavlja sa radom organizirajući mnogobrojne radionice, izložbe, tečajeve i drugo. Od predstava Ri Teatar je od 2000. godine do sada izveo 26 premijera za odrasle i 14 premijera za djecu, realizirano je više od 250 gostovanja diljem Hrvatske, i u Italiji, sudjelovanje na nekoliko festivala, sa osvojene 3 nagrade. Osnovao je i Scenski laboratorij mladih, dječji dramski ansambl Čudesni oblačak, te Školu glume, koju je već u 10 generacija završilo 123 polaznika.
Prema našim informacijama u tom terminu nema događanja!

Arhiva predstava