Narodno sveučilište Sesvete

10360 Zagreb, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6/I
Telefon:  +385 1 200 2060
Fax:  +385 1 205 9158
Web: www.ns-sesvete.hr
E-mail: narodno-sveuciliste@zg.t-com.hr

Kulturno obrazovna ustanova koja je osnovana 1959. godine. U svojem sastavu ima 3 ustrojbene jedinice, a to su:
- Centar za kulturu
- Centar za obrazovanje
- Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića, koja djeluje u ulici Ivana Gorana Kovačića 19
(potkrovlje OŠ Sesvete)
Prema našim informacijama u tom terminu nema događanja!

Arhiva predstava