RTL TELEVIZIJA

jezik hrvatski

10000 Zagreb  Krapinska 45 

Telefon+385 1 3660 000

Faks+385 1 3660 009

Web www.rtl.hr

E-mail program-int@rtl.hr

RTL TELEVIZIJA

Nedjelja (26. Listopad)

Emisije koje su prošle
4:10
5:15
5:55

Timon i Pumbaa (anim. serija, SAD, 1995)
6:50

Aladdin (anim. serija, SAD, 1994)
7:20

TV prodaja
7:35

Vatre Ivanjske (TV serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
8:35

Vatre Ivanjske (TV serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
9:40

TV prodaja

09:55

10:35

InDizajn s Mirjanom Mikulec (lifestyle magazin, Hrvatska, 2012)
10:35

TV prodaja
10:50

Hrvatski broj jedan (show program, Hrvatska, 2014) (repriza)
14:10

Kupili smo ZOO(12) (komedija, SAD, 2011) (repriza)
16:30
16:55

Ljubav je na selu (reality program, Hrvatska) (repriza)
18:30
19:15

RTL Vrijeme (2012)
19:20

Tko će ga znati! (kviz show, Hrvatska, 2013)

Ponedjeljak (27. Listopad)

4:25
5:55
6:40

Virus attack (anim. serija, Italija, 2011)
6:55

Aladdin (anim. serija, SAD, 1994)
7:25

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 2007)
8:20

TV prodaja
8:35

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 2007)
9:35

TV prodaja
9:50

Hitna služba(15) (igrana serija, SAD, 1994) (repriza)
10:45

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 2, 2007) - Crocodile Tears
11:45

TV prodaja
12:00

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 3, 2007) - The Right Stuff
12:55

Hitna služba(15) (igrana serija, SAD, 21, 1994) - Such Sweet Sorrow
13:50

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014) (repriza)
14:15

Sumrak saga: Praskozorje - 1. dio(12) (pust. film, SAD, 2011) (repriza)
16:30
17:00

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 2004) (repriza)
18:00

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014)
18:30
19:10

RTL Vrijeme (2012)
19:15

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014)

Utorak (28. Listopad)

4:20
6:10
6:55

Virus attack (anim. serija, Italija, 2011)
7:10

Aladdin (anim. serija, SAD, 1994)
7:40

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 2007) (repriza)
8:40

TV prodaja
8:55

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 2007) (repriza)
9:50

TV prodaja
10:05

Hitna služba(15) (igrana serija, SAD, 1994) (repriza)
11:00

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 4, 2007) - Ransom
12:00

TV prodaja
12:15

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 5, 2007) - Paradise Lost
13:10

Hitna služba(15) (igrana serija, SAD, 22, 1994) - May Day
14:10

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014)
14:35

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014) (repriza)
15:25

Vatre Ivanjske (TV serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
16:30
17:00

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 2004) (repriza)
18:00

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014)
18:30
19:10

RTL Vrijeme (2012)
19:15

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014)

Srijeda (29. Listopad)

4:05
6:10
6:55

Virus attack (anim. serija, Italija, 2011)
7:10

Aladdin (anim. serija, SAD, 1994)
7:40

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 2007) (repriza)
8:40

TV prodaja
8:55

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 2007) (repriza)
9:50

TV prodaja
10:05

Hitna služba(15) (igrana serija, SAD, 1994) (repriza)
11:00

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 6, 2007) - Big Fish
12:00

TV prodaja
12:15

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 7, 2007) - Shoes of the Fishermen
13:10

Hitna služba(15) (igrana serija, SAD, 1, 1994) - Homecoming
Hitna služba - Noah Wyle i Maura Tierney
14:10

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014) (repriza)
14:35

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014) (repriza)
15:25

Vatre Ivanjske (TV serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
16:30
17:00

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 2004) (repriza)
18:00

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014)
18:30
19:10

RTL Vrijeme (2012)
19:15

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014)

Četvrtak (30. Listopad)

4:05
6:10
6:55

Virus attack (anim. serija, Italija, 2011)
7:10

Aladdin (anim. serija, SAD, 1994)
7:40

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 2007) (repriza)
8:40

TV prodaja
8:55

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 2007) (repriza)
9:50

TV prodaja
10:05

Hitna služba(15) (igrana serija, SAD, 1994) (repriza)
11:00

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 8, 2007) - Universal Donor
12:00

TV prodaja
12:15

Pomorska ophodnja(15) (TV serija, Australija, 9, 2007) - Dutch Courage
13:10

Hitna služba(15) (igrana serija, SAD, 2, 1994) - Sand & Water
14:10

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014) (repriza)
14:35

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014) (repriza)
15:25

Vatre Ivanjske (TV serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
16:30
17:00

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 2004) (repriza)
18:00

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014)
18:30
19:10

RTL Vrijeme (2012)
19:15

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014)

Nedjelja (26. Listopad)

20:05

U 3 i 10 za Yumu(12) (akc. film, SAD, 2007)
22:30

Sumrak saga: Praskozorje - 1. dio(12) (pust. film, SAD, 2011)
0:45

CSI: Miami(12) (krim. serija, SAD, 15, 2002) - Miami, we have a problem
CSI: Miami - Rory Cochrane
1:40

CSI: Miami(12) (krim. serija, SAD, 16, 2002) - L.A.
2:35

Astro Show(18) (zabavni program, Hrvatska) (uživo)
3:35

Ponedjeljak (27. Listopad)

20:00

Vatre Ivanjske (TV serija, Hrvatska, 2014)
21:00

Uhvati Bingo ritam (show program, Hrvatska, 2014)
22:50

Dr. House (igrana serija, SAD, 11, 2004) - Words and deeds
23:45
0:05

CSI: Las Vegas(12) (krim. serija, SAD/Kanada, 14, 2000) - Drops Out
0:55

Heroji iz strasti (igrana serija, SAD, 1, 1999) - Welcome To Camelot
1:45

CSI: Las Vegas(12) (krim. serija, SAD/Kanada, 2000) (repriza)
2:40

Astro Show(18) (zabavni program, Hrvatska) (uživo)
3:40

Utorak (28. Listopad)

20:00

Vatre Ivanjske (TV serija, Hrvatska, 2014)
Vatre Ivanjske
21:00

Ljubav je na selu (reality program, Hrvatska)
22:30

Dr. House (igrana serija, SAD, 12, 2004) - One day, one room
23:25
23:50

CSI: Las Vegas(12) (krim. serija, SAD/Kanada, 15, 2000) - The Theory of Everything
0:40

Heroji iz strasti (igrana serija, SAD, 2, 1999) - Anywhere But here
1:30

CSI: Las Vegas(12) (krim. serija, SAD/Kanada, 2000) (repriza)
2:20

Astro Show(18) (zabavni program, Hrvatska)
3:20

Srijeda (29. Listopad)

20:00

Vatre Ivanjske (TV serija, Hrvatska, 2014)
21:00

Jezikova juha (gastro reality, Hrvatska, 2009)
22:30

Dr. House (igrana serija, SAD, 13, 2004) - Needle in a haystack
23:25
23:50

CSI: Las Vegas(12) (krim. serija, SAD/Kanada, 16, 2000) - Two and Half Deaths
0:40

Heroji iz strasti (igrana serija, SAD, 3, 1999) - Patterns
1:30

CSI: Las Vegas(12) (krim. serija, SAD/Kanada, 2000) (repriza)
2:25

Astro Show(18) (zabavni program, Hrvatska) (uživo)
3:25

Četvrtak (30. Listopad)

20:00

Vatre Ivanjske (TV serija, Hrvatska, 2014)
21:00

Jednostavno savršena (romant. komedija, SAD, 2010)
23:10

Dr. House (igrana serija, SAD, 14, 2004) - Intensive
0:05
0:30

CSI: Las Vegas(12) (krim. serija, SAD/Kanada, 17, 2000) - For Gedda (1)
1:30

Heroji iz strasti (igrana serija, SAD, 4, 1999) - Hell Is What You Make Of It
2:10

CSI: Las Vegas(12) (krim. serija, SAD/Kanada, 2000) (repriza)
3:05

Astro Show(18) (zabavni program, Hrvatska) (uživo)