RTL TELEVIZIJA

jezik hrvatski

10000 Zagreb  Krapinska 45 

Telefon+385 1 3660 000

Faks+385 1 3660 009

Web www.rtl.hr

E-mail program-int@rtl.hr

RTL TELEVIZIJA

Utorak (3. Ožujak)

Emisije koje su prošle
6:40
7:25

Virus attack (anim. serija, Italija, 2011)
7:40

Tenkai vitezovi (anim. serija, Kanada/SAD/Japan, 2013)
8:05

Timon i Pumbaa (anim. serija, SAD, 1995)
8:25

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014) (repriza)
8:55

TV prodaja
9:10

Hitna služba(15) (dramska serija, SAD, 1994) (repriza)
10:05

TV prodaja
10:20

Pomorska ophodnja(15) (krim. serija, Australija, 12, 2007) - Saving Ryan
11:15

Pomorska ophodnja(15) (krim. serija, Australija, 13, 2007) - One Perfect Day
12:10

TV prodaja
12:25

Hitna služba(15) (dramska serija, SAD, 15, 1994) - Blood Relations
13:20

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014) (repriza)
14:10

Vatre Ivanjske (dramska serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
15:10

Tri, dva, jedan - kuhaj! (kulinarski show, Hrvatska) (repriza)
16:30

17:00

18:00

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 2004) (repriza)
18:00

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014)
18:30
19:10

RTL Vrijeme (2012)
19:15

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014)

Srijeda (4. Ožujak)

6:35
7:15

Virus attack (anim. serija, Italija, 2011)
7:35

Tenkai vitezovi (anim. serija, Kanada/SAD/Japan, 2013)
8:00

Timon i Pumbaa (anim. serija, SAD, 1995)
8:25

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014) (repriza)
8:55

TV prodaja
9:10

Hitna služba(15) (dramska serija, SAD, 1994) (repriza)
10:05

TV prodaja
10:20

Pomorska ophodnja(15) (krim. serija, Australija, 1, 2007) - Welcome Aboard
11:15

Pomorska ophodnja(15) (krim. serija, Australija, 2, 2007) - What Lies Beneath
12:10

TV prodaja
12:25

Hitna služba(15) (dramska serija, SAD, 16, 1994) - Forgive and Forget
13:25

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014) (repriza)
14:20

Vatre Ivanjske (dramska serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
15:20

Tri, dva, jedan - kuhaj! (kulinarski show, Hrvatska) (repriza)
16:30
17:00

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 2004) (repriza)
18:00

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014)
18:30
19:10

RTL Vrijeme (2012)
19:15

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014)

Četvrtak (5. Ožujak)

6:35
7:15

Virus attack (anim. serija, Italija, 2011)
7:35

Tenkai vitezovi (anim. serija, Kanada/SAD/Japan, 2013)
8:00

Timon i Pumbaa (anim. serija, SAD, 1995)
8:25

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014) (repriza)
8:55

TV prodaja
9:10

Hitna služba(15) (dramska serija, SAD, 1994) (repriza)
10:05

TV prodaja
10:20

Pomorska ophodnja(15) (krim. serija, Australija, 3, 2007) - Ghost Of Things Past
11:15

Pomorska ophodnja(15) (krim. serija, Australija, 4, 2007) - Irukandji
12:10

TV prodaja
12:25

Hitna služba(15) (dramska serija, SAD, 17, 1994) - The Student
13:25

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014) (repriza)
14:20

Vatre Ivanjske (dramska serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
15:20

Tri, dva, jedan - kuhaj! (kulinarski show, Hrvatska) (repriza)
16:30
17:00

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 2004) (repriza)
18:00

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014)
18:30
19:10

RTL Vrijeme (2012)
19:15

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014)

Petak (6. Ožujak)

6:35
7:15

Virus attack (anim. serija, Italija, 2011)
7:35

Tenkai vitezovi (anim. serija, Kanada/SAD/Japan, 2013)
8:00

Timon i Pumbaa (anim. serija, SAD, 1995)
8:25

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014) (repriza)
8:55

TV prodaja
9:10

Hitna služba(15) (dramska serija, SAD, 1994) (repriza)
10:05

TV prodaja
10:20

Pomorska ophodnja(15) (krim. serija, Australija, 5, 2007) - Under The Radar
11:15

Pomorska ophodnja(15) (krim. serija, Australija, 6, 2007) - Precious Cargo
12:10

TV prodaja
12:25

Hitna služba(15) (dramska serija, SAD, 18, 1994) - Where There's Smoke
13:25

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014) (repriza)
14:20

Vatre Ivanjske (dramska serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
15:20

Tri, dva, jedan - kuhaj! (kulinarski show, Hrvatska) (repriza)
16:30
17:00

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 2004) (repriza)
18:00

Sve u šest (zabavni magazin, Hrvatska, 2014)
18:30
19:10

RTL Vrijeme (2012)
19:15

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014)

Subota (7. Ožujak)

4:40
5:05
5:50

Timon i Pumbaa (anim. serija, SAD, 1995)
6:40

Aladdin (anim. serija, SAD, 1994)
7:05

Tenkai vitezovi (anim. serija, Kanada/SAD/Japan, 2013)
7:30

TV prodaja
7:45

Vatre Ivanjske (dramska serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
8:45

Vatre Ivanjske (dramska serija, Hrvatska, 2014) (repriza)
9:45

TV prodaja
10:00

Pet na pet (kviz show, Hrvatska, 2014) (repriza)
10:55
11:10

Priča o mišu zvanom Despero (anim. film, Engleska/SAD, 2008)
13:20

Cirkus (zabavni program, Francuska, 2007)
14:35

Dynamo: Majstor nemogućega (dok. serija, Engleska, 2011)
15:30

Legenda o Butchu i Sundanceu (akc. film, Kanada/SAD, 2006)
16:30
16:40

Legenda o Butchu i Sundanceu (akc. film, Kanada/SAD, 2006)
17:30

Policijska patrola (dok. serija, Hrvatska, 7, 2007)
18:30
19:10

RTL Vrijeme (2012)
19:15

Galileo (znan. pop. serija, Hrvatska, 2011)

Utorak (3. Ožujak)

20:00

Vatre Ivanjske (dramska serija, Hrvatska, 98, 2014)
21:00

Tri, dva, jedan - kuhaj! (kulinarski show, Hrvatska)
22:20

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 2, 2004) - Selfish
23:15
23:25

Kosti(12) (krim. serija, SAD, 12, 2005) - The man in the cell
0:15

Heroji iz strasti (igrana serija, SAD, 2, 1999) - The Chosen Few
1:05

Kosti(12) (krim. serija, SAD, 2005) (repriza)
1:50

Astro Show(18) (zabavni program, Hrvatska) (uživo)
2:50
3:35

Srijeda (4. Ožujak)

20:00

Vatre Ivanjske (dramska serija, Hrvatska, 99, 2014)
21:00

Tri, dva, jedan - kuhaj! (kulinarski show, Hrvatska)
22:15

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 3, 2004) - Unwritten
23:10
23:25

Kosti(12) (krim. serija, SAD, 13, 2005) - The girl in the gator
0:20

Heroji iz strasti (igrana serija, SAD, 3, 1999) - To protect
1:10

Kosti(12) (krim. serija, SAD, 2005) (repriza)
2:00

Astro Show(18) (zabavni program, Hrvatska) (uživo)
3:00
3:45

Četvrtak (5. Ožujak)

20:00

Vatre Ivanjske (dramska serija, Hrvatska, 100, 2014)
21:00

Tri, dva, jedan - kuhaj! (kulinarski show, Hrvatska)
22:15

Dr. House(12) (igrana serija, SAD, 4, 2004) - Massage therapy
23:10
23:25

Kosti(12) (krim. serija, SAD, 14, 2005) - The man in the mansion
0:20

Heroji iz strasti (igrana serija, SAD, 4, 1999) - Crash and Burn
1:10

Kosti(12) (krim. serija, SAD, 2005) (repriza)
2:00

Astro Show(18) (zabavni program, Hrvatska) (uživo)
3:00
3:45

Petak (6. Ožujak)

20:00

Oteta (akc. film, SAD, 2012)
22:00

Rambo(12) (akc. film, SAD, 1982)
23:05

Eurojackpot (2013)
23:10

Rambo(12) (akc. film, SAD, 1982)
0:10
2:05

Divlja orhideja 2(18) (erot. drama, SAD, 1992)
3:55

Subota (7. Ožujak)

20:00

Snjeguljica (fantastika, SAD, 2012)
22:00

Pink Panther 2 (komedija, SAD, 2009)
23:45

Oteta (akc. film, SAD, 2012) (repriza)
1:30

Astro Show(18) (zabavni program, Hrvatska) (uživo)
2:35
3:15